Úvod

Kulturní sdružení občanů německé národnosti bylo založeno 14. června 1969.

Dnes má naše sdružení 1325 členů v 23 základních organizacích především v regionech severočeského pohraničí a v Praze.

Základní idea sdružení je uchování lidových tradic a jazyka německé menšiny. Skupiny spoluobčanů německé národnosti se scházeli v severočeském pohraničí již v padesátých letech, kdy zakládali divadelní, pěvecké, fotografické a jiné kroužky.

V roce 2009 jsme uspořádali výstavu k výročí založení – “40 let Kulturního sdružení občanů německé národnosti ČR”. Vernisáž byla v Praze ve společenském sále Domu národnostních menšin, kde má sdružení hlavní sídlo, 30. června 2009. (obrázky ve fotogalerii)
Tato výstava putovala v druhé polovině roku po základních organizacích. Byla zatím vystavena v německém Seifhennersdorfu, sousedícím s Varnsdorfem, Chomutově, Vratislavicích, Jablonci nad Nisou, Novém Boru a Kraslicích.

Tabulka německé národnostní menšiny

vývoj po 2. světové válce

sčítání 1950 – 165 117 osob německé národnosti

! údaj se udává podle subjektivní volby!

1961 – 140 402 – více než 10 000 Němců pouze ve dvou

tehdejších okresech ( K.Vary, Sokolov )

1960 -69 se vystěhovalo cca 37 000

nad 50 let už tehdy 46% všech Němců !

1969 – KV měl při zakládání 4961 členů

1971 – 85 663

1975 – měl KV nejvíce ! 10 362 členů

1981 – 61 129 – z toho v ČR 58 211

1991 – 53 418 (53 970?) – z toho v ČR 47 789

2001 – 39 106

2011 – údaj ze sčítání lidu je velmi zkreslený, neboť se dobrovolně téměř jedna třetina obyvatelstva nepřihlásila k žádné národnosti.

 

Alle aktuellen Nachrichten finden Sie unter www. kulturverband.org

Všechny nové informace a zprávy najdete na www.kulturverband.org

http://fivebestessaywritingservices.blogspot.com